0592-356 000

Green Key Goud certificaat

Green Key is hét internationale keurmerk dat staat voor duurzame bedrijfsvoering in de hospitality sector. In januari 2016 heeft de Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit (KMVK) de Gouden Green Key toegekend aan Hotel De Bonte Wever Assen.

Green Key
Bedrijven met een Green Key keurmerk doen er alles aan om het milieu te sparen, zonder dat hun gasten inleveren op comfort en kwaliteit. Zij gaan daarbij een stap verder dan de normale wet- en regelgeving vereist.  Zo zal een Green Key accommodatie zuinig omgaan met energie en water. Denk hierbij aan vormen van energieterugwinning, spaarlampen, lichtsensoren en bijvoorbeeld timers voor airconditioning en verwarming. Er wordt niet meer gewassen dan nodig is en er worden milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen gebruikt. Een Green Key accommodatie toont maatschappelijke betrokkenheid op meerdere vlakken en betrekt onder andere haar leveranciers in dit proces. Wereldwijd zijn er ruim 1600 bedrijven in 18 landen aangesloten bij het internationale keurmerk Green Key.

Green Key Goud
Het Green Key certificaat kent drie niveaus: brons, zilver en goud. Hoe meer milieumaatregelen een recreatiebedrijf heeft ingevoerd, hoe hoger het ‘milieuvriendelijke’ niveau.

Bron: www.greenkey.nl

MVO-VERKLARING De Bonte Wever

Hotel De Bonte Wever voldoet aan de volgende afspraken:

Assen, december 2015
C. de Ruiter, directie

Duurzaam inkoopbeleid

Overzicht
Binnen De Bonte Wever streven we naar een duurzaam inkoopbeleid waarmee ook de markt gestimuleerd wordt naar een meer innovatiegerichte en duurzame aanpak van inkoop. Dit doen we door bij elke aankoop een bewuste keuze te maken, door de gehele productlevenscyclus van groei tot teruggang te onderzoeken en de mogelijkheid tot fair-trade, bio-gecertificeerde en/of streekproducten te overwegen. Bij de keuzes betreffende de inkoop van producten houden we rekening met het effect op het milieu en op de mensheid. Hierbij kijken we naar elk product en dienst op zich, waardoor de keuze van de leveranciers en de producten gebaseerd is op wat het beste is voor de omgeving en het milieu.

Beleid
Als deel van ons MVO-beleid om onze omgeving een gezonder en beter woon- en werkklimaat te maken, streven we naar het inkopen van producten en materialen die gecertificeerd zijn met een milieukeurmerk of die fair-trade, recyclebaar, bio-gecertificeerd, energie-efficiënt of streekgebonden zijn. We trachten ons afval zoveel mogelijk te beperken en het scheiden van meerdere afvalfracties. Met onze grootste leveranciers hebben we een duurzaamheidsverklaring ondertekend waarin we concrete afspraken hebben gemaakt betreffende de ontwikkeling van een duurzamer beleid en een duurzame samenwerking. Ook geven we voorkeur aan leveranciers die een duurzaamheidbeleid hebben en duurzame goederen leveren.

Doel:
Het doel is om richtlijnen in kaart te brengen die de inkoop van duurzame producten en diensten stimuleren, zonder de prestaties van het hotel te beïnvloeden. Bij de inkoop van producten wordt naar lange termijn besparingen gekeken in tegenstelling tot kostenbesparingen op korte termijn.

Richtlijnen voor de komende tijd:

Verantwoordelijk

De inkoopdoelstellingen worden ten minste jaarlijks herzien en beoordeeld. De prestaties worden geëvalueerd en nieuwe doelstellingen zullen worden geformuleerd.

Inkooprichtlijnen

* Onder minder milieubelastende producten of sociaal verantwoorde producten worden producten verstaan met erkende certificeringen, zoals EKO, Europees biologisch keurmerk, Label rouge, Fair Trade, Max Havelaar, UTZ, Rainforest Alliance, MSC (Marine Stewardship Council), USDA Organic, Soil Association, Krav, Bio-garantielabel, Bio-Siegel, Demeter, Milieukeur, Europees Ecolabel, Biologique (AB). Tevens vallen hieronder ook streekgebonden producten.