0592-356 000

FAQ Covid 19: wij hanteren aangescherpte maatregelen tijdens je bezoek of verblijf. Meer informatie • Laatste update: 19-07-2021

x

Informatie
Op maandag en donderdag tussen 13.30 uur en 15.00 uur via telefoonnummer: 0592-303 725.
Of stuur een email naar: zwembad@debontewever.nl

Diplomazwemmen

Wanneer uw zoon of dochter in de afzwemgroep zit wordt er naar het diplomazwemmen toegewerkt. Gedurende die periode zal de zwemonderwijzer uw kind met regelmaat beoordelen en kijken of aan alle diploma-eisen voldaan kan worden. Wanneer dit het geval is zal er één week voor het afzwemmen worden proef gezwommen. Tijdens dit proefzwemmen wordt er nogmaals gekeken of uw zoon/dochter echt alle onderdelen beheerst en beoordeeld of uw zoon of dochter mag deelnemen aan het echte examen!

De eerstvolgende data voor het diplomazwemmen is:

Tijden:
Diploma A 14.45 uur
Diploma C 15.45 uur
Diploma B 16.45 uur

De week daarvoor doen de kinderen aan proefzwemmen. Dit gebeurt in de eigen les. De kinderen horen dan of ze daadwerkelijk mogen gaan diplomazwemmen.

Informatie en publiek

Vanwege de maatregelen van de overheid is het helaas niet toegestaan dat er tijdens het diplomazwemmen publiek aanwezig is. Uw kind mag een knuffel meenemen naar het zwembad. We gaan het bad feestelijk versieren, terwijl alle knuffels rondom het bad zitten en toekijken.

Wanneer u uw kind 5 minuten voor de aanvang van het diplomazwemmen naar de achteringang van het zwembad brengt, staat er een lesgever klaar om u en uw kind naar de kleedkamers te brengen. U kunt uw kind helpen met omkleden en brengt uw kind naar de douches waar de lesgevers uw kind van u overnemen. Met de knuffel!

Het is niet mogelijk om tijdens het diplomazwemmen te blijven. U verlaat het pand weer in dezelfde route zoals u ook tijdens de zwemlessen doet. Het diplomazwemmen duurt circa 45 minuten. Na afloop halen we u weer op bij de hoofdingang. We begeleiden u vervolgens naar de kleedkamers waar we de kinderen ook naartoe brengen.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking en graag tot ziens bij het diplomazwemmen!

 

Informatie Covid-19 maatregelen

Gedurende uw bezoek hanteren wij de richtlijnen die zijn gesteld vanuit het RIVM. Wij verzoeken u vriendelijk zich aan alle maatregelen te houden voor uw en onze veiligheid. Wij doen ons best om een zo veilig mogelijke omgeving te creëren, mocht u toch iets zien waar u twijfels over heeft verzoeken wij u vriendelijk dit te melden, zodat we ons handelen indien nodig kunnen aanpassen.