0592-356 000

Informatie
Op maandag en donderdag tussen 13.30 uur en 15.00 uur via telefoonnummer: 0592-303 725.
Of stuur een email naar: zwembad@debontewever.nl

Diplomazwemmen

Diplomazwemmen

Wanneer uw zoon of dochter in de afzwemgroep zit wordt er naar het diplomazwemmen toegewerkt. Gedurende die periode zal de zwemonderwijzer uw kind met regelmaat beoordelen en kijken of aan alle diploma-eisen voldaan kan worden. Wanneer dit het geval is zal er één week voor het afzwemmen worden proef gezwommen. Tijdens dit proefzwemmen wordt er nogmaals gekeken of uw zoon/dochter echt alle onderdelen beheerst en beoordeeld of uw zoon of dochter mag deelnemen aan het echte examen!

Op onderstaande data is er diplomazwemmen

11 april 2020 (Gaat niet door)
23 mei 2020
1 juli 2020


Tijden
Diploma A – 14.15 uur
Diploma C – 15.15 uur
Diploma B – 16.15 uur

Informatie
Het diplomazwemmen wordt georganiseerd in het wedstrijdbad en is uiteraard een feestelijk gebeuren! U bent allen van harte welkom. Om het de middag zo goed mogelijk te laten verlopen, vragen wij u vriendelijk om onderstaande aandachtspunten in acht te nemen.

  1. Tijd Wij verzoeken u vriendelijk om niet eerder dan 15 minuten voor het diplomazwemmen aanvangt, via de hoofdingang het complex binnen te gaan. U kunt in de centrale ruimte/De Bonte Brink wachten totdat de zweminstructeur zich bij u meldt.
  2. Aantal personen Gezien de beperkte ruimte rondom het wedstrijdbad kunt u met maximaal 4 personen per kind komen kijken bij het diplomazwemmen.
  3. Routing Uw zoon of dochter welke gaat afzwemmen + 1 begeleider gaan naar de grote kleedruimtes om zich om te kleden. Andere belangstellenden gaan via de grote deur naar het wedstrijdbad (volg routebordjes).
  4. Hygiëne In de gang richting het bad staat een bak met zwembadslofjes. Wij verzoeken u vriendelijk om voor de hygiëne in en rondom het bad, deze slofjes aan te trekken.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking en graag tot ziens bij het diplomazwemmen!