0592-356 000

Informatie
Op maandag en donderdag tussen 13.00 uur en 14.30 uur via telefoonnummer: 0592-303 725.
Of stuur een e-mail naar: zwembad@debontewever.nl

Diplomazwemmen

Wanneer jouw zoon of dochter in de afzwemgroep zit wordt er naar het diplomazwemmen toegewerkt. Gedurende die periode zal de lesgever jouw kind met regelmaat beoordelen om te kijken of aan alle diploma-eisen voldaan kan worden. Wanneer dit het geval is zal er één week voor het afzwemmen worden proef gezwommen, dit gebeurt in de eigen les. Tijdens dit proefzwemmen wordt er nogmaals gekeken of jouw zoon/dochter echt alle onderdelen beheerst en beoordeeld of jouw zoon of dochter mag deelnemen aan het echte examen!

Op de onderstaande dagen zal het diplomazwemmen worden gehouden:

Tijden diplomazwemmen: