0592-356 000

Informatie
Op maandag en donderdag tussen 13.30 uur en 15.00 uur via telefoonnummer: 0592-303 725.
Of stuur een email naar: zwembad@debontewever.nl

Veelgestelde vragen over zwemlessen

Update: 13 mei 2020 starten wij weer met de zwemlessen.

Ouders en verzorgers van kinderen die momenteel zwemles bij ons volgen worden gefaseerd bericht via e-mail of telefonisch. Houd u daarnaast vooral onze website en social media in de gaten omtrent berichtgeving.

Tijdens uw bezoek zijn de volgende richtlijnen en maatregelen van toepassing. Klik hier om deze te lezen.


Hieronder treft u een overzicht van de meest gestelde vragen over de zwemlessen.

 

Hoe kan ik aanmelden?

Aanmelding is mogelijk via een inschrijfformulier.

Waar is de ingang van de zwemlessen?

De ingang voor de zwemlessen is via de hoofdingang van De Bonte Wever. De ingang naar het wedstrijdbad bevindt zich halverwege de gang naar het fitnesscentrum. Tijdens de les is wachten mogelijk in De Bonte Brink (hoofdingang) of in de wachtruimte bij het wedstrijdbad. Bij het wedstrijdbad kunt u het complex niet verlaten!
Ook wij denken aan het milieu en daarom verzoeken wij u om bij voorkeur gebruik te maken van slippers of op blote voeten het bad(gebied) te betreden. Wenst u toch blauwe slofjes, dan zijn deze verkrijgbaar bij de receptie à € 0,50 per paar. U ontvangt 2 paar blauwe slofjes van ons bij inschrijving en de slofjes worden aangeboden tijdens het diplomazwemmen.

Kan ik meekijken tijdens de zwemles?

Natuurlijk wilt u af en toe met eigen ogen zien hoe het met uw kind gaat tijdens de zwemlessen. Om de kinderen niet af te leiden is het doorgaans niet toegestaan om bij het bad aanwezig te zijn gedurende de lessen. Een uitzondering hierop vormen de kijklessen. Eén keer in de ca. 8 weken kunt u het eerste half uur van de les aanwezig zijn bij het bad. U kunt met eigen ogen zien hoe het eraan toegaat tijdens de zwemlessen en genieten van de vorderingen van uw kind.

Kan ik oefenen met mijn kind?

Op vrijdag van 17.40 – 18.40 uur kunt u met uw kind, dat in De Bonte Wever zwemlessen volgt, oefenen in het doelgroepenbad en wedstrijdbad. Dit zwemuur is kosteloos op vertoon van een geldige zwemleskaart. Er is tevens een zwemonderwijzer aanwezig voor toezicht.

Wat is de ideale leeftijd om te starten met zwemlessen?

Op vierjarige leeftijd kan een kind prima een zwemslag aanleren en hoe eerder een kind veilig is in het water, hoe beter. Maar dit is natuurlijk per kind verschillend. Dit ligt met name aan de ontwikkeling en concentratie van een kind.

Hoe snel heeft mijn kind een zwemdiploma?

De totale duur hangt af van hoe de zwemles wordt aangeboden en van de ontwikkeling van het kind. Gemiddeld hebben zwemleerlingen 60 klokuren nodig om het diploma A te behalen. Voor diploma B staan gemiddeld 12 klokuren, en voor C nog 12 klokuren. B en C samen kosten dus nog minder tijd dan het A-diploma alléén.

Hoe kan ik mijn kind afmelden voor zwemles?

Wij vragen met klem om uw kind tijdig af te melden voor de les, als hij of zij om welke reden dan ook verhinderd is. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar Hennie de Vries via zwembad@debontewever.nl of bij de receptie van De Bonte Wever via telefoonnummer 0592-356000. In geval van langdurige ziekte, vragen wij u dit door te geven. De geldigheid van uw knipkaart wordt dan aangepast.

Waar moet ik mij melden voor de eerste zwemles?

Deelname aan de zwemlessen geschiedt op basis van een knipkaart. Deze kunt u kopen aan de receptiebalie bij de hoofdingang. Uw kind dient de kaart mee te nemen naar het bad. De lesgever knipt de kaart af bij het oplezen van de presentielijst. De kosten voor een knipkaart bedragen € 69,50. Een knipkaart is goed voor 8 lessen en is 10 weken geldig. In geval van ziekte of verhindering kost het u dus niet gelijk een ‘knip’.

Mijn kind heeft elders zwemlessen gevolgd.

Als uw kind elders zwemlessen heeft gevolgd dan kunt een afspraak maken om te komen voorzwemmen. Uw kind kan dan zijn/haar vaardigheden laten zien en wordt op basis van deze vaardigheden in een groep geplaatst.

Mijn kind springt al in het water. Heeft hij of zij dan nog wel watergewenning nodig?

Jazeker! Zelfstandig drijven op de rug en buik met het hoofd in het water is de basis om de beenslag te leren.

Welke kleding moet mijn kind aan in de afzwemgroep?

Indien uw kind in de afzwemgroep komt, dient hij/zij o.a. gekleed te gaan zwemmen. Hiervoor moet uw kind het volgende aan:
Zwemdiploma A
• Badkleding
• T-shirt, hemd of blouse met lange mouwen
• Lange broek, jurk of rok tot de enkels
• Schoenen
Zwemdiploma B
• Badkleding
• T- shirt, hemd of blouse met lange mouwen
• Lange broek, jurk of rok tot de enkels
• Schoenen
Zwemdiploma C
• Badkleding
• T – shirt, blouse of hemd met lange mouwen
• Lange broek, jurk of rok tot de enkels
• Jas met lange mouwen
• Schoenen
De kledingvoorschriften zijn voor Zwemdiploma A en B gelijk. De kleding bestaat uit een lange broek, een T-shirt, hemd of blouse met lange mouwen en schoenen. Voor Zwemdiploma C wordt een jas toegevoegd aan het kledingpakket. De kleding wordt bij alle onderdelen die horen bij ‘Survival’ tot het einde van de opdracht gedragen. Uitzondering hierop is het onderdeel ‘Gekleed
onder water gaan en door een gat in een verticaal hangend zeil zwemmen’ bij Zwemdiploma C. Dit onderdeel wordt zonder de jas gezwommen.

Nieuwsbrief

Bij de inschrijving heeft u wel/niet aangegeven graag op de hoogte te worden gehouden middels onze nieuwsbrief. Deze wordt circa 1x per maand per e-mail toegestuurd. Hiermee ontvangt u alle nuttige informatie zoals:
• wijzigingen in zwemlestijden door bijv. vakanties,
• data en tijden van de kijklessen, het proef- en diplomazwemmen,
• weetjes en speciale aanbiedingen / tips van uw lesgevers.

Is uw vraag nog niet beantwoord?

Dan kunt u tijdens het telefonisch vragenuurtje contact opnemen met Hennie de Vries. Zij is op maandag en donderdag tussen 13.30 en 15.00 uur bereikbaar via telefoonnummer: 0592-303725. U kunt ook een e-mail sturen naar zwembad@debontewever.nl.

Handige links

www.allesoverzwemles.nl
www.veiligheid.nl